Janusz Taborek's Homepage
 


Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek
Profesor nadzwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wicedyrektor ds. Nauki, Instytut Filologii Germańskiej
Kierownik, Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
e-mail: taborek amu.edu.pl

Duty hours 2018/19: USOS

Curriculum Vitae

Publications

Teaching

BA- and MA-Thesis

USOS Web

E-Learning / Faculty of Modern Languages and Literature UAM

Sports Language Research Group (SpoLaReG)

Polgeron.edu.pl

Grammatik online

Deutsch-polnische Terminologie. Ein Portal mit Ergebnissen der MA- und BA-Arbeiten.